Kommunikation med bilder

Bildkommunikation är inte nytt, men har de senaste åren fått tillträde till allt flera kanaler - våra sms och meddelanden kryllar av smileys, våra feeds fylls av memes och våra sociala liv definieras av kända ikoner som för många blivit lika vanliga som alfabetet.

Vilka bilder får man använda från internet?

Upphovsrättslagen innebär att fotografen äger rätten till bilder hen tagit. Det betyder med andra ord att du bryter mot upphovsrättslagen om du använder en bild du hittat på internet men som du inte äger rättigheterna till.

Att använda bilder från internet – så gör du!

Det bästa och säkraste för att använda bilder från internet är en bildbank. Då köper du rättigheterna till en eller flera bilder för en liten summa och försäkrar att inte stjäla, det vill säga bryta mot upphovsrättslagen.

Fyra fördelar med fotografier

1. Känslomässiga kopplingar

Fotografier skapar lätt igenkännande, empati och knytningspunkter. En känslomässig koppling till det som presenteras kommer registrera informationen på flera plan, även den emotionella.

2. Ett perfekt substitut

Fotografier blir speciellt användbara då föremålet inte kan uppvisas i sin fysiska form. Föreläsningar som till exempel behandlar isbjörnar, knarkhandel eller inredningen på M/S Titanic är svåra – om inte omöjliga – att presentera fysiskt. Då är bilden ett effektivt substitut för förankring.

3. Ett lättillgängligt upplägg

Genom att minska text och öka på bilder skapar du en naturlig och lätt indelning – du kommer med fakta och bilderna stöder eller påminner om det du berättar. Att ställa sig och läsa av en slide med text kan alla göra och får publiken snabbt att tröttna.

4. Underlättar för Dig

Visuell content hjälper inte bara din publik – även du kommer lära dig ditt innehåll snabbare när du tänker i bilder och får även visuella intryck av innehållet.

Infographics

Vad är infografik?

Infographics, eller infografi, är en informativ grafisk illustration, som kan bestå av animationer, kartor, grafer, diagram och tabeller. Ibland kallas infografi även nyhetsgrafik, då den framför allt presentar fakta och resultat, data, statistik och kunskap.

Infografi låter tekniskt men kan i bästa fall vara oerhört kreativt och snyggt.

Fyra fördelar med infografik

1. Gör innehållet hanterbart

Infografik konkretiserar och proportionerar stora (och därmed svåruppfattade) tal och siffror till former som är lätta för ögat – och därmed hjärnan – att ta in.

2. Sparar inlärningstid

Den första punkten resulterar även i en mycket snabbare inlärning.

3. Kompletterar fotografin

När fotografen inte säger allt eller när något inte går att fotografera är infografi guld. Tänk t.ex. på ett foto på vårt solsystem – ett fotografi är inte lika talande och informativt som en illustration, som preciserar vad det är vi ser på.

4. Svårt behöver inte vara tråkigt

Infografik – även grafer, tabeller och diagram – finns i alla färger, former och varianter. Dessutom kan du framställa vad som helst med en infograf – oavsett om det är en årsbudget eller tabell på hur många gånger var och en ansvarat för fredagsfikat.