Hur gör man en bra presentation?

De flesta tycker nog att det är lite kämpigt att hålla föredrag. Det kan vi också tycka! Det är just därför vi vet att en riktigt bra presentation är genomförbar – för vem som helst!

Visuell content räddar dina presentationer!

Med lite hjälp av presentationsverktyg, traditionella skrivtavlor eller kanske bara lite extra fina bilder och infografer kommer din presentation bli unik för publiken, roligare att förbereda och enklare att framföra.

Hur inleder man en presentation?

Allt sitter i planeringen. Inledningen – precis som hela presentationen – blir lyckad när du har en tydlig röd tråd och håller dig till den. Efter inledningen behöver du bara mitten, det vill säga stoffet, och ett slut.

Presentationsteknik och retorik

  • I inledningen berättar du vem du är, vad du kommer berätta om och hur lång tid det tar.
  • Mellan inledningen och avslutningen vinner du över lyssnaren genom att berätta varför ditt ämne har betydelse. Vad har lett till det? Vilka motsättningar finns? Finns det några kända exempel? Hur ser framtiden ut?
  • I slutet summerar du din presentation i några meningar, ger en sista uppmaning / tankeställare till publiken och tackar för dig.

Visuell content gör halva jobbet

När du vet vad du vill säga är det dags att tänka på hur du vill säga det.